Paweł Kulig (IV FKŻ)

Społecznik, od 12 lat opiekuje się Cmentarzem Żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci. Laureat nagrody Muzeum POLIN 2020 oraz odznaczenia „Chroniąc Pamięć” 2020, przyznawanego w ramach honorowania Polaków zasłużonych dla ratowania żydowskiego dziedzictwa. Twórca stowarzyszenia, którego celem działalności jest ochrona i przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie, jako elemencie wielokulturowego rozwoju Łodzi oraz edukacja prowadzącą do postaw tolerancji i świadomości dziedzictwa narodowego. Podejmuje działania na rzecz szeroko rozumianego pojednania polsko-żydowskiego, pozostając w bliskim kontakcie z rodzinami osób, które przeżyły getto w Łodzi. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez organizację akcji wolontaryjnych, warsztatów, spotkań, prelekcji, spacerów edukacyjnych, wystaw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Do najbardziej rozpoznawalnych w przestrzeni publicznych należy m.in. wolontaryjne prace porządkowe (realizowane w sezonie wiosna-jesień) prowadzone na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi (są również ustawicznie poszerzane o inne cmentarze żydowskie w regionie, chociażby w Pabianicach, Brzezinach, Łasku i Częstochowie). Skupiają one nie tylko członków Stowarzyszenia, ale również aktywistów, mieszkańców, grupy młodzieży polskiej i żydowskiej z zagranicy. Równolegle Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, w szczególności poprzez organizację prelekcji i spacerów po cmentarzu, przeznaczonych dla wszystkich i prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników i ekspertów naukowych.

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE