Patrycja Dołowy (IV FKŻ)

Patrycja Dołowy – pisarka, artystka multimedialna, działaczka społeczna, popularyzatorka nauki i sztuki. Z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz AFA Wrocławskiej Szkoły Fotografii . Kieruje Jewish Community Center w Warszawie. Od lat zajmuje się problematyką tożsamości i pamięci. W swojej pracy bazuje na historii mówionej i świadectwach. Tworzy sztukę performatywną, interwencje w przestrzeni miast. Od 2011 zakupuje widoczki małe obrazki – odlewy gipsowe. To próba spojrzenia na przestrzeń i pamięć z innej perspektywy. Widoczki są odwrotnością pomników – zakopane w ziemi rozłożą się i przenikną w tkankę miasta, w odróżnieniu od spiżowych monumentów, pomieszczą w sobie wiele drobnych historii. Była też jedną z inicjatorek zasadzenia na warszawskim Muranowie mirabelki – potomkini wyciętego drzewka – świadka historii. Jest autorką książek Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu oraz Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci, współautorką m.in Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny i Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego, rozdziałów w publikacjach zbiorowych oraz sztuk teatralnych, w tym Wanda (z Sylwią Chutnik), Hideout/Kryjówka, Matki, Hindełe, siostra Sztukmistrza). Trzykrotna stypendystka MKiDN, stypendystka Asylum Arts i Tarbut Fellowship, laureatka nagród. W 2022 uhonorowana medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim” przyznawanym przez  Stowarzyszenie Żydów Kombatantów oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny za obronę godności każdego człowieka oraz walkę z przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu.

zdjęcie: Mikołaj Starzyński

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE