Georgia Nowak

Georgia Nowak jest artystką z wykształceniem architektonicznym. Często opisywana jako bystra myślicielka, medium, w którym pracuje, jest drugorzędne. Nowak zagłębia się w słowo pisane, film eseistyczny, fotografię i rzeźbę, a także podejmuje próby zbadania często niematerialnych narracji [tj. pamięć] w wyraźnym kontraście z namacalną formą architektoniczną. Pochodząca z trzeciego pokolenia polskich imigrantów, Australijka Nowak, swoje obecne prace fotograficzne skierowała w stronę poszukiwania ciągłych powiązań pokoleniowych.

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE