Gabriela Nowak-Dąbrowska (IV FKŻ)

Gabriela Nowak-Dąbrowska (ur. 1982) – wiceprezeska Fundacji Nobiscum, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych w zakresie Judaizmu w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu, genealożka, badaczka historii płockich Żydów, wieloletnia pracowniczka płockiego sektora kultury, autorka wystaw realizowanych w Muzeum Mazowieckim w Płocku m.in. „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, „Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)”, wystawy wirtualnej „W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, a także projektów wystawienniczych w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku (wystawa fotograficzna “Refleksy chwil odległych” [fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego] oraz projekt „Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”). Autorka książki “Żydzi płoccy. Album pamięci”, publikacji “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje” oraz wielu artykułów popularnonaukowych i naukowych na łamach “Naszych Korzeni”, “Zeszytów Archiwalnych” oraz “Rocznika Muzeum Mazowieckiego”.

Fundacja Nobiscum zostala powołana do życia przez Gabrielę Nowak-Dabrowską i Piotra Dabrowskiego w 2018 roku. Od początku zajmuje się historią płockiej społeczności żydowskiej, publikuje książki i portal JewishPlock.eu. Prócz działalności w obszarze historii, organizuje koncerty z cyklu Sygnał/Szum poświęcone muzyce poszukującej i realizuje projekty fieldrecordingowe.

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE