Pocztówka z Berdyczowa – koncert duetu Nagrania terenowe snów (Remek Hanaj + Paweł Nowicki)

12 września w Parku Miejskim im. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim wystąpi duet Remek Hanaj / Paweł Nowicki w projekcie Nagrania terenowe snów. Podczas koncertu zaprezentowany zostanie materiał zatytułowany Pocztówka z Berdyczowa.

Przez kilka ostatnich lat pojawiało się w necie regularnie zdjęcie kapeli żydowskiej z Grodziska Mazowieckiego. Stało się wręcz elementem pejzażu pamięci o grodziskich Żydach. Kiedy jednak dotarłem – z wrodzonej ciekawości – do skanu źródłowej publikacji zdjęcia w żydowskiej gazecie amerykańskiej z 1925 r., okazało się jednak, że fotografia Menachema Kipnisa – śpiewaka i fotografa – została na stronie Yivo Institute błędnie podpisana i w rzeczywistości przedstawia kapelę żydowską z ziem dzisiejszej Ukrainy.

Traf chciał, że poznałem wtedy zbiory fonograficzne narodowej biblioteki Ukrainy, zapisy dźwiękowego świata żydowskiego z Wołynia i Podola, sprzed ponad 100 lat. Pomyślałem sobie, że tę pomyłkę fotograficzną można potraktować jako coś w rodzaju przekazu i nazwałem go sobie symbolicznie „pocztówką z Berdyczowa”, pocztówką dźwiękową spoza uporządkowanego zwyczajowo i historycznie czasu oraz przestrzeni. Razem z Pawłem Nowickim postanowiliśmy odpowiedzieć na tę pocztówkę koncertem, który odbędzie 12 września w Grodzisku Mazowieckim, w Parku Skarbków.

Remek Hanaj

Remek Hanaj – taśmy, obiekty, skrzypce
Paweł Nowicki – perkusjonalia


Sobota, 12 września
Park Miejski

Godzina: 18:00

Zdjęcie: Aleksandra Krucza

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE