„ŚLADY / TRACES” – wystawa prac Georgii Nowak

Wystawa prac Georgii Nowak

Otwarcie w poniedziałek, 14 września. We wtorek, 15 września, oprowadzanie kuratorskie z Elizą Gaust, kuratorką wystawy ze stowarzyszenia HaKoach i Centrum Dialogu Łódź.

Prezentowane w Śladach prace fotograficzne przedstawiają dwie osoby nierozerwalnie związane poprzez pamięć, krew i ubiór. Przedstawione jest równoległe życie członków rodziny, opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie i różne prawdy, od Polski po Australię. Historia, trauma i czas nie są statyczne, nadal niosą one okruchy, blizny i gesty z przeszłości do przyszłości, stanowiąc tym samym znak, że procesy biologiczne nigdy nie ustają.

Georgia Nowak jest artystką z wykształceniem architektonicznym. Często opisywana jako bystra myślicielka, medium, w którym pracuje, jest drugorzędne. Nowak zagłębia się w słowo pisane, film eseistyczny, fotografię i rzeźbę, a także podejmuje próby zbadania często niematerialnych narracji [tj. pamięć] w wyraźnym kontraście z namacalną formą architektoniczną. Pochodząca z trzeciego pokolenia polskich imigrantów, Australijka Nowak, swoje obecne prace fotograficzne skierowała w stronę poszukiwania ciągłych powiązań pokoleniowych.

Nowak obecnie wykłada w Szkole Sztuki, Projektowania i Architektury na Uniwersytecie Monash w Melbourne w Australii i ma na swoim koncie liczne wystawy i prace kuratorskie w 2019 roku.

zdjęcie: archiwum Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

SPRAWDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE